df

Впроваджуємо тренд "Зелений офіс" в Україні

Впроваджуємо тренд "Зелений офіс" в Україні

Головна > Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Остання редакція 05 січня 2021 року

1. Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі - Адміністрація) - уповноважені співробітники на управління сайтом Альтпапір, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, видалення, знищення персональних даних.1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.1.1.5. «Сайт Альтпапір» - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): https://papir.org.ua/, а також його доменах.1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту Альтпапір, а також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана контактна інформація Адміністрації1.1.5. "Користувач сайту Альтпапір» (далі Користувач) - особа, яка має доступ до сайту Альтпапір, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту Альтпапір.1.1.7. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.1.1.8. «IP-адреса» - унікальний мережевий адресу вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ на Сайт.
2. Загальні положення
2.1. Використання сайту Альтпапір Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Альтпапір.2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту Альтпапір. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті Альтпапір.2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.
3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті Альтпапір або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті Альтпапір і включають в себе наступну інформацію:3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;3.2.2. контактний телефон Користувача;3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)3.2.4. компанія/установа/організація, яка цікавиться послугами3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:- IP адреса;- інформація з cookies;- інформація про браузер- час доступу;- реферер (адреса попередньої сторінки).3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.
4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Альтпапір для його подальшої авторизації.4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даними сайту Альтпапір.4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Альтпапір, обробки запитів і заявок від Користувача.4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту Альтпапір, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту Альтпапір.4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту Альтпапір.
5. Способи і терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, видалення, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.5.5. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. Права та обов'язки сторін
6.1. Користувач має право:6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту Альтпапір, і давати згоду на їх обробку.6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до чинного законодавства України. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх видалення або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за зазначеною E-mail адресою.6.2. Адміністрація зобов'язана:6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.6.2.4. Здійснити видалення персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією.7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. д.), До якої він може мати доступ як до частини сайту Альтпапір, несе особа, яка надала таку інформацію.7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту Альтпапір, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті Альтпапір.Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умовами окремої угоди.7.6. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті Альтпапір) допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на Сайт.7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті Альтпапір або переданих через нього. 7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті Альтпапір, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.
8. Вирішення спорів
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії.8.3. При не досягненні згоди спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору.8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.
9. Додаткові умови
9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Альтпапір, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: au.gro.ripap%40ofni9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://papir.org.ua//privacy-policy.html
ПП «АЛЬТПАПІР»04071, м. Київ, вул. Гончарна 7АКод ЄДРПОУ 41310859Індивідуальний податковий номер 41310852659